Make your own free website on Tripod.com

Kom og Dans - velkommen


Kom og Dans i Tromsø er stolt av å presentere et variert kursprogram for våren 2002. Vi har omorganisert hjemmesidene våre litt, og håper dermed at alle som kommer innom her lettere skal finne de kursene de er ute etter.

På disse sidene vil du også finne informasjon om miljøet vårt i Tromsø samt at du kan finne lenker til andre Kom og Dans-miljø omkring i landet. Ikke nøl med å gi oss tilbakemelding dersom du har meninger om sidene våre.


Kontaktpersoner for Kom og Dans - miljøet i Tromsø:

Leder: Jan Roar Pedersen, tlf. 77 63 54 09 / 952 61 469
PR-ansvarlig: Elisabeth Winge, tlf. 77 65 60 52
Musikkansvarlig: Runar Karlsen, tlf. 77 67 59 43
Jobbegjengansvarlig: Trude H. Pedersen, tlf. 77 67 59 43
Instruktøransvarlig: Ingrid Simonsen, tlf. 77 67 44 09
Økonomiansvarlig: Anita Johansen, tlf. 950 41 805
Arrangementsansvarlig: Johnny Brunstrøm, tlf. 918 31 066


Postadressen vår:

Kom og Dans Tromsø
Postboks 2235
9268 TROMSØ


Regionansvarlig, Region Nord:
Odd-Arne Strøm tlf. 76 12 45 26


Hva er KOM OG DANS?

KOM OG DANS ble startet etter initiativ fra blant annet:

* Alkohol- og Narkotikakonsulentene hos skoledirektørene
* Rusmiddeldirektoratet
* Prosjektet Helsefostring i skolen
* Johan Fasting

KOM OG DANS bygger sitt arbeid på at den folkelige dansen både gjennom bevegelse og musikk har utviklet unike kvaliteter som samværsdans for folk flest. Det gjelder såvel for den yngre som for den eldre delen av de folkelige dansene våre.

En grunnpilar i KOM OG DANS sin tenkning er at det første møtet med dansen skal lykkes for alle, være en positiv opplevelse og motivere for videre læring. Den største barrieren for å danse, er rett og slett at mange ikke tør begynne.

Undersøkelser viser at økt oppslutning om den folkelige dansen minsker bruken av rusmidler i festmiljøene. De som kan danse litt trenger ikke drikke seg til mot. For de gode danserne reduserer bruk av rusmidler selve dansopplevelsen.

I KOM OG DANS sine opplegg er det lagt stor vekt på at alle kommer fort igang med å oppleve dansen. KOM OG DANS har lagt store investeringer i spesialinnspilt musikk for å tilfredsstille kravene om å nå fram til alle.

Kom og Dans i Tromsø © 2002